Bảng báo giá cửa nhôm xingfa 2023

5/5 - (29 bình chọn)

Bảng báo giá cửa nhôm xingfa, hệ 55, hệ vát cạnh, hướng dẫn cách tính giá hoàn thiện 1 bộ cửa nhôm, chi tiết nhược điểm cửa nhôm xingfa, vị trí nào phù hợp lắp cửa nhôm kính

Mục lục hiện

1. Giới thiệu về cửa Nhôm Xingfa Trong Nước và nhập khẩu Quảng Đông

1.1 Cửa nhôm xingfa nhập khẩu Quảng Đông là gì ?

Là sản phẩm sử dụng Thanh Nhôm Nhập Khẩu tại “Công ty TNHH nhôm Xingfa Quảng Đông” có trụ sở tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sản phẩm cửa được gia công theo kích thước của từng công trình tại Việt Nam.

1.2 Cửa Nhôm xingfa Trong Nước

Là sản phẩm sử dụng Thanh Nhôm sản xuất tại Việt Nam theo biên dạng thanh nhôm của “Nhôm Xingfa Quảng Đông”. Cũng là sản phẩm cửa được gia công theo kích thước của từng công trình tại Việt Nam. Các nhà máy sản xuất nhôm xingfa tại Việt Nam như SeaAluk, Tân Á, Trường Thành, Đông Anh, Ricco, Ngọc Diệp… Để tìm hiểu chi tiết hơn về sản phẩm cửa nhôm xingfa quảng đông và xingfa trong nước quý khách vui lòng đọc bài viết chi tiết tại đây.

2. Bảng báo giá cửa nhôm xingfa (Nhôm xingfa vát cạnh, nhôm xingfa 55, nhập khẩu và trong nước)

2.1 Bảng báo giá cửa nhôm xingfa vát cạnh – trong nước (độ dày thanh khung bao + cánh cửa là ~1.0mm)

Thông Tin Sản PhẩmĐơn Giá
Cửa đi mở quay, mở lùa: Khung nhôm hệ Xingfa vát cạnh 55 trong nước, kính dán an toàn 6.38mm trắng trong, keo, vít1.400.000/M2
Đơn giá sẽ giảm khi khối lượng cửa >100m2
Cửa sổ mở quay, mở lùa: Khung nhôm hệ Xingfa vát cạnh 55 trong nước, kính dán an toàn 6.38mm trắng trong, keo, vít1.300.000/M2
Đơn giá sẽ giảm khi khối lượng cửa >100m2
Phụ kiện cửa đi mở quay 1 cánh: 3 Bản lề, Khóa đơn điểm600.000/Bộ
Hãng GQ
Phụ kiện cửa đi mở quay 2 cánh: 6 Bản lề, Khóa đơn điểm900.000/Bộ
Hãng GQ
Phụ kiện cửa đi mở quay 4 cánh: 12 Bản lề, Khóa đơn điểm1.800.000/Bộ
Hãng GQ
Phụ kiện cửa sổ 1 cánh: 2 Bản lề A, tay cài300.000/Bộ
Hãng GQ
Phụ kiện cửa mở trượt 2 cánh: 4 bánh xe, 2 chốt âm300.000/Bộ
Hãng GQ
Phụ kiện cửa mở trượt 4 cánh: 8 bánh xe, 3 chốt âm700.000/Bộ
Hãng GQ

2.2 Bảng báo giá cửa nhôm xingfa 55 – trong nước (độ dày thanh khung bao + cánh cửa là 1.2~1.4mm)

Thông Tin Sản PhẩmĐơn Giá
Cửa đi mở quay, mở lùa: Khung nhôm hệ Xingfa 55 – Trong nước - mỏng, Kính dán an toàn 6.38mm trắng trong, keo, vít1.550.000/M2
Đơn giá sẽ giảm khi khối lượng cửa >100m2
Cửa sổ mở quay, Mở lùa: Khung nhôm hệ Xingfa 55 – Trong nước - mỏng, Kính dán an toàn 6.38mm trắng trong, Keo, Vít1.450.000/M2
Đơn giá sẽ giảm khi khối lượng cửa >100m2
Phụ kiện Cửa đi mở quay 1 cánh: 3 Bản lề, Khóa đơn điểm1.100.000/Bộ
Hãng Kinlong
Phụ kiện Cửa đi mở quay 2 cánh: 6 Bản lề, Khóa đơn điểm1.600.000/Bộ
Hãng Kinlong
Phụ kiện Cửa đi 4 cánh: 12 bản lề, khóa đơn điểm2.700.000/Bộ
Hãng Kinlong
Phụ kiện Cửa sổ 1 cánh: 2 Bản lề A, Tay cài500.000/Bộ
Hãng Kinlong
Phụ kiện Cửa mở trượt 2 cánh: 4 bánh xe, 2 Chốt âm500.000/Bộ
Hãng Kinlong
Phụ kiện cửa mở trượt 4 cánh: 8 bánh xe, 3 chốt âm800.000/Bộ
Hãng Kinlong

2.3 Bảng báo giá cửa nhôm xingfa 55 – trong nước (độ dày thanh khung bao + cánh cửa là 1.4~2.0mm)

Thông Tin Sản PhẩmĐơn Giá
Cửa đi mở quay, mở lùa: Khung nhôm hệ Xingfa 55 – Trong nước, Kính dán an toàn 6.38mm trắng trong, keo, vít1.650.000/M2
Đơn giá sẽ giảm khi khối lượng cửa >100m2
Cửa sổ mở quay, Mở lùa: Khung nhôm hệ Xingfa 55 – Trong nước, Kính dán an toàn 6.38mm trắng trong, Keo, Vít1.550.000/M2
Đơn giá sẽ giảm khi khối lượng cửa >100m2
Phụ kiện Cửa đi mở quay 1 cánh: 3 Bản lề, Khóa đơn điểm1.100.000/Bộ
Hãng Kinlong
Phụ kiện Cửa đi mở quay 2 cánh: 6 Bản lề, Khóa đơn điểm1.600.000/Bộ
Hãng Kinlong
Phụ kiện Cửa đi 4 cánh: 12 bản lề, khóa đơn điểm2.700.000/Bộ
Hãng Kinlong
Phụ kiện Cửa sổ 1 cánh: 2 Bản lề A, Tay cài500.000/Bộ
Hãng Kinlong
Phụ kiện Cửa mở trượt 2 cánh: 4 bánh xe, 2 Chốt âm500.000/Bộ
Hãng Kinlong
Phụ kiện cửa mở trượt 4 cánh: 8 bánh xe, 3 chốt âm800.000/Bộ
Hãng Kinlong

2.4 Bảng báo giá cửa nhôm xingfa vát cạnh – nhập khẩu (độ dày thanh khung bao + cánh cửa là 1.2~1.4mm)

Thông Tin Sản PhẩmĐơn Giá
Cửa đi mở quay, mở lùa: Khung nhôm hệ Xingfa vát cạnh – Nhập khẩu, Kính dán an toàn 6.38mm trắng trong, keo, vít1.600.000/M2
Đơn giá sẽ giảm khi khối lượng cửa >100m2
Cửa sổ mở quay, Mở lùa: Khung nhôm hệ Xingfa vát cạnh – Nhập khẩu, Kính dán an toàn 6.38mm trắng trong, Keo, vít1.500.000/M2
Đơn giá sẽ giảm khi khối lượng cửa >100m2
Phụ kiện Cửa đi mở quay 1 cánh: 3 Bản lề, Khóa đơn điểm1.100.000/Bộ
Hãng Kinlong
Phụ kiện Cửa đi mở quay 2 cánh: 6 Bản lề, Khóa đơn điểm1.600.000/Bộ
Hãng Kinlong
Phụ kiện Cửa đi 4 cánh: 12 bản lề, khóa đơn điểm2.700.000/Bộ
Hãng Kinlong
Phụ kiện Cửa sổ 1 cánh: 2 Bản lề A, Tay cài500.000/Bộ
Hãng Kinlong
Phụ kiện Cửa mở trượt 2 cánh: 4 bánh xe, 2 Chốt âm500.000/Bộ
Hãng Kinlong
Phụ kiện cửa mở trượt 4 cánh: 8 bánh xe, 3 chốt âm800.000/Bộ
Hãng Kinlong

2.5 Bảng báo giá cửa nhôm xingfa 55 – nhập khẩu (độ dày thanh khung bao + cánh cửa là 1.4~2.0mm)

Thông Tin Sản PhẩmĐơn Giá
Cửa đi mở quay, mở lùa: Khung nhôm hệ Xingfa 55 – Nhập khẩu, Kính dán an toàn 6.38mm trắng trong, keo, vít1.800.000/M2
Đơn giá sẽ giảm khi khối lượng cửa >100m2
Cửa sổ mở quay, Mở lùa: Khung nhôm hệ Xingfa 55 – Nhập khẩu, Kính dán an toàn 6.38mm trắng trong, Keo, Vít1.700.000/M2
Đơn giá sẽ giảm khi khối lượng cửa >100m2
Phụ kiện Cửa đi mở quay 1 cánh: 3 Bản lề, Khóa đơn điểm1.100.000/Bộ
Hãng Kinlong
Phụ kiện Cửa đi mở quay 2 cánh: 6 Bản lề, Khóa đơn điểm1.600.000/Bộ
Hãng Kinlong
Phụ kiện Cửa đi mở quay 4 cánh: 12 Bản lề, khóa đơn điểm3.200.000/Bộ
Hãng Kinlong
Phụ kiện Cửa sổ 1 cánh: 2 Bản lề A, Tay cài600.000/Bộ
Hãng Kinlong
Phụ kiện Cửa mở trượt 2 cánh: 4 bánh xe, 2 Chốt âm600.000/Bộ
Hãng Kinlong
Phụ kiện cửa mở trượt 4 cánh: 8 bánh xe, 3 chốt âm800.000/Bộ
Hãng Kinlong

2.6 Bảng báo giá cửa nhôm xingfa 55 – nhập khẩu – Cao Cấp

Thông Tin Sản PhẩmĐơn Giá
Cửa đi mở quay, mở lùa, xếp gấp: Khung nhôm Xingfa hệ 55 – Nhập khẩu, Kính hộp 19mm trắng trong – có nan nhôm trang trí, keo, vít2.600.000/M2
Đơn giá sẽ giảm khi khối lượng cửa >100m2
Cửa sổ mở quay, mở lùa: Khung nhôm Xingfa 55 – Nhập khẩu, kính hộp 19mm trắng trong – có nan nhôm trang trí, keo, vít2.500.000/M2
Đơn giá sẽ giảm khi khối lượng cửa >100m2
Phụ kiện cửa đi mở quay 1 cánh: 3 Bản lề, Khóa đơn điểm2.200.000/Bộ
Hãng Sigico
Phụ kiện cửa đi mở quay 1 cánh: 3 Bản lề, Khóa đơn điểm 5.200.000/Bộ
Hãng Roto
Phụ kiện Cửa đi mở quay 2 cánh: 6 Bản lề, Khóa đơn điểm3.100.000/Bộ
Hãng Roto
Phụ kiện Cửa đi mở quay 2 cánh: 6 Bản lề, Khóa đơn điểm9.500.000/Bộ
Hãng Roto
Phụ kiện Cửa đi mở quay 4 cánh: 12 Bản lề, Khóa đơn điểm6.000.000/Bộ
Hãng Sigico
Phụ kiện Cửa đi mở quay 4 cánh: 12 Bản lề, Khóa đơn điểm17.500.000/Bộ
Hãng Roto
Phụ kiện Cửa đi xếp gấp 4 cánh(3-1): Bản lề, Bánh xe, Khóa đơn điểm7.500.000/Bộ
Hãng Sigico
Phụ kiện Cửa đi xếp gấp 6 cánh(5-1): Bản lề, Bánh xe, Khóa đơn điểm11.600.000/Bộ
Hãng Sigico
Phụ kiện Cửa đi mở trượt 2 cánh: 4 Bánh xe, 1 Chốt âm, 1 Khóa2.700.000/Bộ
Hãng Sigico
Phụ kiện Cửa đi mở trượt 2 cánh: 4 Bánh xe, 1 Chốt âm, 1 Khóa4.800.000/Bộ
Hãng Roto
Phụ kiện Cửa đi mở trượt 4 cánh: 8 Bánh xe, 2 Chốt âm, 1 Khóa4.600.000/Bộ
Hãng Sigico
Phụ kiện Cửa đi mở trượt 4 cánh: 8 Bánh xe, 2 Chốt âm, 1 Khóa9.000.000/Bộ
Hãng Roto
Phụ kiện Cửa sổ 1 cánh: 2 Bản lề A, Tay cài700.000/Bộ
Hãng Sigico
Phụ kiện Cửa sổ 1 cánh: 2 Bản lề A, Tay cài1.500.000/Bộ
Hãng Roto
Phụ kiện Cửa sổ mở trượt 2 cánh: 4 Bánh xe, 2 Chốt âm950.000/Bộ
Hãng Sigico
Phụ kiện Cửa sổ mở trượt 2 cánh: 4 Bánh xe, 2 Chốt âm1.800.000/Bộ
Hãng Roto
Phụ kiện cửa sổ mở trượt 4 cánh: 8 Bánh xe, 3 Chốt âm1.700.000/Bộ
Hãng Sigico
Phụ kiện cửa sổ mở trượt 4 cánh: 8 Bánh xe, 3 Chốt âm3.500.000/Bộ
Hãng Roto

2.7 Bảng giá vận chuyển vật tư, tháo dỡ cửa nhôm kính cũ.

Nội dung công việcĐơn Giá
Chi phí vận chuyển tại các quận, huyện nội thành Hà Nội500.000/Chuyến
Miễn phí cho khối lượng cửa > 10m2
Chi phí vận chuyển đến các huyện thuộc Hà Nội nhưng ngoài nội thành1.000.000/Chuyến
Miễn phí cho khối lượng cửa > 30m2
Chi phí vận chuyển đến các tỉnh Hưng yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hòa Bình2.000.000/Chuyến
Miễn phí cho khối lượng cửa > 80m2
Chi phí vận chuyển đến các tỉnh Hải Phòng, Mộc Châu, Sơn La, Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Nam Định, Ninh Bình3.500.000/Chuyến
Miễn phí cho khối lượng cửa > 120m2
Chi phí tháo dỡ cửa nhựa, kính cũ120.000/M2
Chi phí gia cố thép hộp trên đỉnh vách nhôm kính(Thép 30x60x1.4mm)250.000/mét dài
Chi phí vận chuyển vật tư bằng thang bộ lên tầng cao > 350.000/m2/tầng
Chi phí sử dụng cẩu để chuyển vật tư lên tầng cao3.000.000/ca
https://youtu.be/2s-V_eACMTE

3. Hướng dẫn cách tính giá hoàn thiện 1 bộ cửa nhôm kính xingfa

Quý khách hàng hãy ghi lại giá tiền của các bước số 2,3,4,5 ra giấy hoặc công cụ ghi chép phù hợp với quý khách nhé.

Bước 1. Quý khách lựa chọn chủng loại cửa nhôm kính, phụ kiện cửa tương ứng ở bảng giá trên.

Bước 2. Giá cửa nhôm kính xingfa = Đơn giá x diện tích(rộng x cao).

Bước 3. Giá phụ kiện. Lưu ý lựa chọn phụ kiện phù hợp(vd phụ kiện cửa đi 1 cánh, 2 cánh, 4 cánh hay cửa sổ 1 cánh, 2 cánh…)

Bước 4. Giá vận chuyển, tháo dỡ cửa cũ.

Bước 5. Cộng giá tiền bước 2 + 3 + 4 = tổng số chi phí cần thiết để lắp đặt hoàn thiện cửa nhôm xingfa.

Ví dụ quý khách làm loại cửa nhôm phòng ngủ xingfa nhập khẩu :

B1. Cửa đi mở quay 1 cánh : rộng 0.9m x cao 2.2m = 1.98m2

B2. Giá thành tiền Nhôm xingfa nhập khẩu, kính 6.38mm : 1.800.000 x 1.98m2 = 3.762.000 đ

B3. Giá phụ kiện Kinlong : 1.100.000 đ

B4. Vận chuyển nội thành 500.000 đ

B5. Tổng(B2+B3+B4) = 5.362.000 đ

Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn quý khách tính giá hoàn thiện của công việc cửa nhôm kính.

Ngoài ra chúng tôi còn có sản phẩm cửa nhôm kính giá rẻ Việt Pháp, quý khách có thể tham khảo báo giá cửa nhôm việt pháp tại đây.

Nếu quý khách chưa biết cách tính hãy liên hệ ngay với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ tính giá hoàn thiện công trình của quý khách nhé.

  Mặt cắt hệ 55, vát cạnh nhôm xingfa nhập khẩu

  Mặt cắt hệ 55, vát cạnh nhôm xingfa nhập khẩu

   

  Mẫu góc hệ xingfa 55 SeaAluk

  Mẫu góc hệ xingfa 55 SeaAluk

  Xem thêm : Giá vách nhôm kính bao nhiêu ? 5 lý do nên sử dụng vách nhôm

  4. Quy trình tiếp nhận báo giá theo thiết kế, thi công hoàn thiện

  4.1 Trường hợp 1(Quý khách đã có bản vẽ thiết kế kiến trúc và có chi tiết cửa nhôm kính cần hoàn thiện) :

  Bước 1: Tiếp nhận bản vẽ của quý khách.

  Bước 2: Trao đổi làm rõ chủng loại vật tư cũng như tư vấn loại cửa phù hợp cho công trình.

  Bước 3: Tiến hành làm bảng báo giá cửa nhôm kính theo thiết kế đã thống nhất với khách hàng.

  Bước 4: Gửi bảng giá thi công hoàn thiện cửa nhôm kính đến khách hàng.

  Bước 5: Khách hàng đồng ý bảng giá, chúng tôi sẽ cử cán bộ kỹ thuật đến khảo sát công trình.

  Bước 6: Tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế với khách hàng.

  Bước 7: Khách hàng tạm ứng cho chúng tôi theo hợp đồng.

  Bước 8: Ký kết bản vẽ thiết kế thi công với khách hàng.

  Bước 9: Gia công, sản xuất cửa nhôm kính theo thiết kế.

  Bước 10: Thi công lắp đặt hoàn thiện tại công trình.

  Bước 11: Nghiệm thu công việc với khách hàng tại công trình.

  Bước 12: Khách hành thanh toán theo hợp đồng.

  Mời quý khách hàng tham khảo bảng giá Lan Can Kính Cường Lực tại đây.

  4.2 Trường hợp 2(Quý khách chưa có bản vẽ thiết kế cửa nhôm kính)

  Bước 1. Trao đổi tư vấn khách hàng trực tiếp hoặc qua điện thoại để thống nhất chủng loại vật tư và bảng giá sơ bộ.

  Bước 2. Cử cán bộ kỹ thuật đến khảo sát trực tiếp tại công trình.

  Bước 3: Tiến hành làm bảng báo giá cửa nhôm kính theo thiết kế mà kỹ thuật đã thống nhất với khách hàng.

  Bước 4: Gửi bảng giá thi công hoàn thiện cửa nhôm kính đến khách hàng.

  Bước 5: Khách hàng đồng ý bảng giá, chúng tôi sẽ cử cán bộ kỹ thuật đến khảo sát công trình.

  Bước 6: Tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế với khách hàng.

  Bước 7: Khách hàng tạm ứng cho chúng tôi theo hợp đồng.

  Bước 8: Ký kết bản vẽ thiết kế thi công với khách hàng.

  Bước 9: Gia công, sản xuất cửa nhôm kính theo thiết kế.

  Bước 10: Thi công lắp đặt hoàn thiện tại công trình.

  Bước 11: Nghiệm thu công việc với khách hàng tại công trình.

  Bước 12: Khách hành thanh toán theo hợp đồng.

  Trên đây là quy trình của công ty chúng tôi, mọi yêu cầu báo giá quý khách vui lòng liên hệ hotline/zalo/facebook/whatsapp hoặc gửi số điện thoại yêu cầu liên lạc lại :

   Xem thêm : Tổng hợp các mẫu cửa nhôm xingfa mới nhất

   Mẫu góc cửa nhôm xingfa nhập khẩu hệ 55, vát cạnh

   Mẫu góc cửa nhôm xingfa nhập khẩu hệ 55, vát cạnh

   5. Các hãng phụ kiện lắp đặt với cửa nhôm xingfa

   5.1. Dòng phụ kiện phổ thông :

   Phụ kiện Kinlong(thương hiệu và sản xuất tại Trung Quốc) Phụ kiện Draho(thương hiệu và sản xuất tại Trung Quốc) Phụ kiện HMA(thương hiệu Việt Nam, sản xuất tại Trung Quốc)

   5.2. Dòng phụ kiện cao cấp :

   Phụ kiện cao cấp Sigico(Thương hiệu Đức, sản xuất tại Trung Quốc)

   Phụ kiện cao cấp Skyline(Thương hiệu Việt Nam, tiêu chuẩn Đức, sản xuất tại Trung Quốc)

   Phụ kiện cao cấp Cmech(Thương hiệu Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc)

   Phụ kiện cao cấp Roto(Thương hiệu Mỹ, sản xuất tại Trung Quốc)

   Phụ kiện cao cấp Hopo(Thương hiệu Đức, sản xuất tại Trung Quốc)

   Các hãng phụ kiện trên đều là đối tác, nhà cung cấp cho công ty chúng tôi.

   Xem thêm : Gia công uốn vòm nhôm Xingfa: Làm thế nào để tăng hiệu quả?

   Mẫu tay nắm và bản lề Skyline

   Mẫu tay nắm và bản lề Skyline

   6. Nơi nào phù hợp lắp đặt cửa nhôm kính xingfa, nơi nào không phù hợp ?

   6.1. Nơi không phù hợp lắp cửa nhôm xingfa :

   Lắp đặt tại vị trí yêu cầu cửa chống cháy. Cửa nhôm kính xingfa không đủ tiêu chuẩn để lắp đặt tại các vị trí cửa yêu cầu cửa chống cháy.

   6.2. Nơi phù hợp lắp đặt cửa nhôm xingfa :

   Là vị trí cửa phòng ngủ, cửa ra ban công, cửa sổ, cửa wc hay cửa chính của nhà. Những công trình phù hợp lắp đặt là biệt thự, liền kề, nhà dân dụng, công trình nhà xưởng công nghiệp, tòa nhà văn phòng… Cửa nhôm xingfa đa dạng về màu sắc như : “Ghi xám, Cafe, Trắng sứ, Vân gỗ, Đen” để quý khách hàng lựa chọn.

   7. Ưu điểm và nhược điểm của cửa nhôm xingfa

   7.1. Nhược điểm :

   Không đạt tiêu chuẩn của cục PCCC nên không thể lắp đặt tại vị trí yêu cầu cửa chống cháy.

   Rất phổ biến ở Việt Nam nên cũng tồn tại các đơn vị gia công, sản xuất sản phẩm chất lượng chưa tốt.

   Độ bền từ 30-50 năm nên không phù hợp với gia đình thích thay đổi ngoại thất hay nội thất của ngôi nhà thường xuyên.

   Phần kính trong cửa nhôm dùng búa đập sẽ bị vỡ và dính trên cánh cửa, đập rất lâu và nhiều lần mới vỡ hết được.

   Khung nhôm dùng búa đập sẽ bị cong vênh. Cửa nhôm đã hoàn thiện thành phẩm là không thể làm cao và rộng thêm được như cửa gỗ.

   Bề mặt nhôm sơn thường sẽ nhám nhẹ, khi bụi bẩn bám lâu ngày lau chùi bằng nước sẽ khó sạch, mà cần dùng hóa chất chuyên dụng. Giá thành hoàn thiện 1 bộ cửa nhôm xingfa vẫn cao hơn cửa nhôm Việt Pháp

   7.2. Ưu điểm :

   Lắp đặt được nhiều loại kính từ dày 3 ly(mm) đến dày 23 ly(mm).

   Tương thích với nhiều hãng phụ kiện từ bình dân đến cao cấp.

   Bề mặt sơn bảo hành 5 – 10 năm.

   Trên đây là chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi về ưu nhược điểm của dòng sản phẩm cửa nhôm xingfa.

   Nếu bạn có quan điểm khác xin vui lòng để lại bình luận hoặc gửi ý kiến theo biểu mẫu phần liên hệ cho chúng tôi nhé.

   Xem thêm : So sánh cửa lùa và cửa mở : Nên lựa chọn cửa lùa hay cửa mở?

   8. Chia sẻ hình ảnh thi công thực tế cửa nhôm xingfa

   Dưới đây là hình ảnh các công trình thực tế chúng tôi đã thi công.

   Cửa chính sử dụng nhôm hệ thủy lực + phụ kiện cửa thủy lực chính hãng

   Cửa chính sử dụng nhôm hệ thủy lực + phụ kiện cửa thủy lực chính hãng

   Công trình thi công hoàn thiện cửa nhôm kính trong 15 ngày sử dụng nhôm xingfa + nhôm seaaluk

   Công trình thi công hoàn thiện cửa nhôm kính trong 15 ngày sử dụng nhôm xingfa + nhôm seaaluk

   Công trình báo giá cửa nhôm xingfa + cửa thủy lực đã thi công hoàn thiện tại Thái Bình

   Công trình báo giá cửa nhôm xingfa + cửa thủy lực đã thi công hoàn thiện tại Thái Bình

   cửa đi phòng ngủ mờ lùa 4 cánh hệ 93 nhôm xingfa quảng đông

   cửa đi phòng ngủ mờ lùa 4 cánh hệ 93 nhôm xingfa quảng đông

    

   Vách kính, cửa sổ mở quay 1 cánh nhôm xingfa quảng đông

   Vách kính, cửa sổ mở quay 1 cánh đã báo giá nhôm xingfa quảng đông

    

   Louver cố định hệ 55 nhôm xingfa quảng đông

   Louver cố định hệ 55 nhôm xingfa quảng đông

    

   cửa sổ mở lùa hệ 93 xingfa quảng đông + cửa lưới muỗi kéo ngang

   cửa sổ mở lùa hệ 93 đã báo giá cửa nhôm xingfa quảng đông + cửa lưới muỗi kéo ngang

    

   cửa sổ mở lùa 2 cánh nhôm hệ 93, kính hộp 22mm có nan nhôm màu cafe

   cửa sổ mở lùa 2 cánh nhôm hệ 93, kính hộp 22mm có nan nhôm màu cafe

    

   cửa sổ mở hất 2 cánh + vách kính nhôm xingfa quảng đông

   cửa sổ mở hất 2 cánh + vách kính đã báo giá cửa nhôm xingfa quảng đông

    

   cửa sổ mở hất 2 cánh + vách kính nhôm xingfa quảng đông, kính dán 6.38mm

   cửa sổ mở hất 2 cánh + vách kính nhôm xingfa quảng đông, kính dán 6.38mm

    

   cửa nhôm xingfa xếp trượt hệ 63 mở 4 cánh(3+1)

   cửa nhôm xingfa quảng đông xếp trượt hệ 63 mở 4 cánh(3+1)

    

   cửa mở quay 4 cánh nhôm xingfa + bản lề 4D kinlong

   cửa mở quay 4 cánh nhôm xingfa + bản lề 4D kinlong

    

   cửa đi mở lùa 2 cánh nhôm hệ 93 xingfa quảng đông, khóa D Kinlong

   cửa đi mở lùa 2 cánh nhôm hệ 93 xingfa quảng đông, khóa D Kinlong

    

   cửa đi mở quay 4 cánh nhôm xingfa quảng đông + bản lề 3D kinlong

   cửa đi mở quay 4 cánh nhôm xingfa quảng đông + bản lề 3D kinlong

    

   cửa đi mở quay 1 cánh cho wc dùng tay co thủy lực nhôm hệ 55 xingfa

   cửa đi mở quay 1 cánh cho wc dùng tay co thủy lực nhôm hệ 55 xingfa

   Cửa nhôm xingfa nhập khẩu lắp phụ kiện skyline

   Cửa nhôm xingfa nhập khẩu lắp phụ kiện skyline

   cửa đi mở kính hộp 19mm nan nhôm, khung nhôm xingfa màu cafe

   cửa đi mở kính hộp 19mm nan nhôm, khung nhôm xingfa màu cafe

    

   cửa đi mở quay 1 cánh nhôm xingfa có pano nhôm, kính trắng đục

   cửa đi mở quay 1 cánh nhôm xingfa có pano nhôm, kính trắng đục

    

   Cửa sổ nhôm xingfa quảng đông, mở lật 1 cánh, kính hộp 22mm có nan nhôm màu cafe

   Cửa sổ nhôm xingfa quảng đông, mở lật 1 cánh, kính hộp 22mm có nan nhôm màu cafe

    

   Cửa sổ mở trượt 2 cánh hệ 93 xingfa, kính hộp nan nhôm 22mm nan màu cafe

   Cửa sổ mở trượt 2 cánh hệ 93 xingfa, kính hộp nan nhôm 22mm nan màu cafe

    

   Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ 55 xingfa quảng đông, kính hộp nan nhôm 22mm, phụ kiện Roto

   Cửa sổ mở quay 2 cánh hệ 55 xingfa quảng đông, kính hộp nan nhôm 22mm, phụ kiện Roto

    

   Cửa đi mở quay 1 cánh nhôm xingfa nhập khẩu + kính dán 6.38mm trắng đục

   Cửa đi mở quay 1 cánh nhôm xingfa nhập khẩu + kính dán 6.38mm trắng đục, cửa này phù hợp với làm cửa thông phòng, cửa wc

   Phụ Kiện Cửa Đi Cao Cấp Skyline

   Phụ Kiện Cửa Đi Cao Cấp Skyline

   Cửa lùa phòng ngủ nhôm hệ 93 xingfa + kính hộp nan trang trí

   Cửa lùa phòng ngủ nhôm hệ 93 xingfa + kính hộp nan trang trí

   9. Cách tính thông thủy cửa đi, cửa sổ mở quay, cửa mở lùa hệ xingfa.

   Đối với cửa đi mở quay chúng ta sẽ tính thông thủy như sau :

   Rộng thông thủy = Ô chờ lắp cửa – khung bao đứng bên trái và bên phải(66mm*2) – khoảng hở bơm keo(3mm*2)

   Cao thông thủy = Ô chờ lắp cửa – khung bao trên(66mm) và dưới(nếu có) – khoảng hở bơm keo trên(3mm).

   Ví dụ ô chờ lắp cửa đi là rộng 900mm x cao 2200mm.

   Thông thủy chiều rộng là :

   900 – 66*2 – 3*2 = 762mm (Cung Thiên Tài trong thước lỗ ban 52)

   Thông thủy chiều cao là :

   2200 – 66 – 3 = 2131mm (Cung Quý Nhân trong thước lỗ ban 52)

   Đối với cửa sổ mở quay, hất chúng ta sẽ tính thông thủy như sau :

   Rộng thông thủy = Ô chờ lắp cửa – khung bao đứng bên trái và bên phải(50mm*2) – khoảng hở bơm keo(3mm*2)

   Cao thông thủy = Ô chờ lắp cửa – khung bao trên và dưới(50mm*2) – khoảng hở bơm keo(3mm*2).

   Ví dụ ô chờ lắp cửa đi là rộng 650mm x cao 1400mm.

   Thông thủy chiều rộng là :

   650 – 50*2 – 3*2 = 544mm (Cung Quý Nhân trong thước lỗ ban 52)

   Thông thủy chiều cao là :

   1400 – 50*2 – 3*2 = 1294mm (Cung Thiên Tài trong thước lỗ ban 52)

   Đối với cửa sổ, cửa đi mở trượt hệ 93 chúng ta sẽ tính thông thủy như sau :

   Rộng thông thủy = Ô chờ lắp cửa/2 – khung bao đứng (34mm) – 50/2mm(cánh đứng móc cửa) – khoảng hở bơm keo(3mm)

   Cao thông thủy = Ô chờ lắp cửa – khung bao trên(40mm) và ray dưới(25mm) – khoảng hở bơm keo(3mm*2).

   Ví dụ ô chờ lắp cửa đi là rộng 1740mm x cao 2200mm.

   Thông thủy chiều rộng là :

   1740/2 – 34 – 50/2 – 3 = 808mm (Cung Nhân Lộc trong thước lỗ ban 52)

   Thông thủy chiều cao là :

   2200 – 40 – 25 – 3*2 = 2129mm (Cung Quý Nhân trong thước lỗ ban 52)

   Để đạt được kích thước thông thủy theo mong muốn thì quý khách cần kiểm tra kích thước xây trát, ốp lát hoàn thiện xem chuẩn theo kích thước mong muốn chưa nhé.

   Lưu ý vấn đề ô chờ lắp cửa bị nghiêng(bị đổ), không phẳng, nền lồi lõm…

   Để tìm hiểu rõ hơn về ý nghĩa các cung trong thước Lỗ Ban 52, mời quý khách đọc bài viết tại đây.

   Sau khi đọc xong bài viết này của chúng tôi chắc hẳn quý khách hàng đã lựa chọn được cho mình báo giá cửa nhôm xingfa nhập khẩu hay trong nước phù hợp với gia đình mình.

   Nếu bài viết hay và ý nghĩa xin vui lòng đánh giá 5 sao cho chúng tôi có thêm động lực chia sẻ nhiều hơn nữa.

   Nếu quý khách thấy hệ nhôm xingfa này chưa đủ tốt để quý khách lựa chọn thì chúng tôi còn các sản phẩm cửa nhôm cao cấp như Hopo, Rolan, Civro, Kogen, Viral… với bảng giá cửa nhôm cao cấp để quý khách lựa chọn.

   Ngoài sản phẩm cửa nhôm xingfa chúng tôi có thi công :

   Mái Kính Cường Lực, Lan Can Cầu Thang Kính, Rèm Tổ Ong Gắn Trên Cánh Kính.

   Mời quý khách hàng tham khảo bảng giá Mái Kính Cường Lực tại đây.

   Trân trọng cám ơn quý khách hàng đã vào website của chúng tôi !

   Để lại một câu trả lời